16 ഒക്‌ടോബർ 2014

വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം

വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം
ഒട്ടും വില കല്‍പ്പിക്കാത്ത ജീവനം

എരിയണമേതോ കനല്‍ക്കാട്ടില്‍
നീറി നീറി....
അല്ലെങ്കില്‍ പൊളിക്കണം
തല തല്ലി തകര്‍ക്കണമക്കൂര്‍ത്ത കല്ലില്‍

അതുമല്ലെങ്കില്‍
അനദി വിദൂരമേതോ
മഴയേതും പൊഴിയാത്ത
നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം
എന്നെന്നേക്കും....

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. തളരരുത് കുഞ്ഞെ പതറരുത്. 

  തല തല്ലി തകർക്കും മുന്നെ രണ്ട് വാക്ക്.
  "അവയവദാനം മഹാദാനം"

  അങ്ങനേലും ഇച്ചിരി വില ണ്ടാക്കാംന്നെ ;)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം
  ഒട്ടും വില കല്‍പ്പിക്കാത്ത ജീവനം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ