27 ഒക്‌ടോബർ 2014

ഉറുമ്പ് വരുന്നതു കണ്ടോ

ഉറുമ്പ് വരുന്നതു കണ്ടോ
വീട്ടിലെ അരിമണി മുഴുവൻ തിന്നാൻ
വരി വരിയായി പ്പോവൂ,
വീട്ടിലെ അരിയത് മുഴുവൻ പോയോ..?

16 ഒക്‌ടോബർ 2014

വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം

വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം
ഒട്ടും വില കല്‍പ്പിക്കാത്ത ജീവനം

എരിയണമേതോ കനല്‍ക്കാട്ടില്‍
നീറി നീറി....
അല്ലെങ്കില്‍ പൊളിക്കണം
തല തല്ലി തകര്‍ക്കണമക്കൂര്‍ത്ത കല്ലില്‍

അതുമല്ലെങ്കില്‍
അനദി വിദൂരമേതോ
മഴയേതും പൊഴിയാത്ത
നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം
എന്നെന്നേക്കും....