29 സെപ്റ്റംബർ 2012

ഉവ്വ്

കളവ് പറഞ്ഞു മടുത്തു
കനവു കണ്ടും മടുത്തു.
കഥയറിയാതെ ഉഴലും മനസ്സില്‍
കവിത കേറിയിങ്ങ് മേഞ്ഞു....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ