07 ഓഗസ്റ്റ് 2012

കൊല്ലാനവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ ചോദിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കില്ല

ബസ്സുകാത്തുനില്‍ക്കവേ
സ്റ്റോപ്പിനു മുന്നില്‍ വലിയ ഫ്ലക്സ്.
ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടില്‍നിന്നും
ചികഞ്ഞെടുത്ത വേട്ടയാടപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക,
രക്തസാക്ഷിയായവരുടെ ത്രസിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍,
പിന്നെ വേട്ടയാടിയവരുടെ പേരും..

ബോര്‍ഡിന്റെ പുറത്തുള്ള ശുന്യതയില്‍
ഒരു ചുവന്ന കണ്ണ് വാളോങ്ങിയലറുന്നുണ്ടോ?
"അതുകൊണ്ട് കൊല്ലാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ട്
പക്ഷേ ചോദിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കില്ല...!!!"