15 ഫെബ്രുവരി 2011

വിധിദിനത്തിനു ശേഷം

രാവിലെ നടതുറന്നപ്പോള്‍
പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചു
പിന്നെ ഒരു ധാരയും

ആല്‍മരത്തണലത്തിരുന്നു
ഒരുനുള്ള് ഇരട്ടിമധുരം നുണഞ്ഞു
കയ്യില്‍ തീര്‍ത്ഥത്തിന്‍ നനവ്
ശിരസ്സിലേക്കും കിനിഞ്ഞു

നടവഴിയില്‍ ഒരുപാട് പുഷ്പങ്ങള്‍
ഹൃദയത്തിലൊരുപാട് കനലും
വയ്യ ഇനിയും ചവിട്ടി മെതിക്കാന്‍

ഞാനെന്റെ കാലെടുത്ത് തലയില്‍
വച്ച് പുറം തിരിഞ്ഞു നടന്നു

എനിക്ക് ആരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല !

1 അഭിപ്രായം: