17 മേയ് 2009

പൂച്ചപ്പിണക്കം


പൂച്ചകരഞ്ഞുതളർന്നു
അമ്മയോടൊരുപാടുകെഞ്ചി

തോടുപോക്കിയകൊഞ്ചന്റെ
മൂടുപോലും നൽകിയതില്ലമ്മ

പൂച്ച പ്രതിഷേധിച്ചു, ബാക്കി
യമ്മ വടക്കെ പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടു

ഒരുതരിയെങ്കിലും നൽകാത്തത്‌
ഞാനും ചോദ്യം ചൈതു

എന്തും തിന്നും കൊതിച്ചിയവൾ
ഇത്തോടുകഴിച്ചാൽ വയറുവേദനിക്കും

അമ്മയെനിക്കല്ല, ഇത്തൊടിയിലെ
സർവ്വജീവനും മാതാവല്ലോ

പക്ഷെ പൂച്ചക്കുകലിയടങ്ങിയില്ല
കുഴിച്ചിട്ടമണ്ണിൽ കുഴിമാന്തി

മലമൂത്രം ചെയ്തു, പിന്നെ
കാലുപൊക്കി അശ്ലീലം പ്രദർശ്ശിപ്പിച്ചു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ