01 ജനുവരി 2009

വിട ... 2008

നിന്നെക്കുറിച്ചെന്തു ചൊല്ലൻ ?
നിന്നെക്കുറിച്ചെന്നുമോർക്കാൻ നീയെനി
ക്കേകിയതെന്തെ? ഒരുനാളുമോർക്കാൻ
കൊതിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ നൈതുനിരത്തിയതെന്തെ ?

ഞങ്ങൾതൻ സുന്ദര മുംബെയിൽ വിണൊരു
ചോരയാലാണോ നിനക്കുയാത്രാമൊഴി
തോൽക്കാതിരിക്കാൻ കരുതിയിരുന്നൊരെൻ
അത്മാവിലേക്കും നീട്ടിപ്പിടിച്ചു നീ കാഞ്ചി !

വാഴ്‌വിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൈതുഞാൻ
കയറിയ താഴ്‌വാരമാകെപ്പരന്നുനിൻ നിഴലുകൾ
മണിയൊച്ചകേൾക്കാത്ത രാവിലും പകലിലും
നഷ്ടമായ്‌ വന്നതെൻ ജീവിത രേഖകൾ

വറുതിതൻ വേനലും, മാമഴക്കാലവും
കരുതിവച്ചെങ്കിലും ക്കുളിരിൻ പുതപ്പു-
തരാതിരുന്നെന്തുനീ, പൂക്കാത്ത മാവിന്റെ
കൊമ്പിലും കേൾക്കാവതുണ്ട്‌ നിലയ്ക്കാത്ത നൊമ്പരം.

നീയെനിക്കേകിയ സാന്ത്വനമെത്രയോ തുഛം !
ഓർക്കാനുമോമനിക്കാനുമായ്‌, നീതന്ന
സ്വപ്നങ്ങളെത്രയൊ അൽപം! അകലാൻ കൊതിച്ചു
ഞാൻതുറക്കുന്നു വാതായനം നിനക്കായി.

ഇനിവരും കാലമേ നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷിപ്പൂ..
ഇനിവരും സന്ധ്യകളെന്നും കവിതയായ്‌
അണയാപ്രതീക്ഷതൻ കടലായിമാറിയ
കനവുപേറുന്നൊരെൻ കരളിൽക്കുളിരട്ടെ !.


കേള്‍ക്കൂ
ഡൌണ്‍ലോഡു ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കൂ