13 ഓഗസ്റ്റ് 2008

കളഞ്ഞു കിട്ടി

വിക്കി, വിക്കി
പറഞ്ഞു ഞാന്‍
എന്റെ ഹൃദയമെവിടെയോ മറന്നു
ഒരുപാടലഞ്ഞു,
ഒരു വേള തേങ്ങി,
എവിടെ യെല്ലാം തിരഞ്ഞു !

സന്ധ്യയങ്ങണഞ്ഞു
നീ യരികിലെത്തി
ഹൃദയ മെവിടെയെന്നാരഞ്ഞു
കളഞ്ഞു ഞാന്‍
സത്യം, എവിടെയോ മറന്നു !

പിന്നെ യേതും മൊഴിയാതെ
വഴിനടന്ന നിന്നില്‍
ഞാന്‍ ഇരു ഹൃദയസ്പന്ദനം കേട്ടു..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ