13 ഓഗസ്റ്റ് 2008

നീലപ്പൂക്കള്‍

നീലപ്പൂക്കളില്‍ നിന്നും
വണ്ട് മൂളിപ്പാട്ടൊന്നു പാടി
പാറിപ്പറക്കുന്ന നേരം
ഏതോ രാഗവിസ്താരം നടത്തി
ഒന്നല്ല രണ്ടല്ലൊരായിരം പൂക്കളെന്‍
ചിത്തത്തില്‍ പൂത്തു തുടങ്ങി
നീ വരുമെന്നോ ചൊല്ലി
പൂക്കള്‍ക്കുള്ളിലൊളിക്കുന്ന വണ്ടേ
മഞ്ഞിന്‍ കണംങ്ങളാല്‍ നേര്‍ത്ത
തേനുണ്ടു തീര്‍ന്നുനീയെങ്ങോ
പാറിപ്പറന്നിന്നു പോയി
എന്‍ മാറില്‍ കോഴിഞ്ഞിന്നു വീണു
നിന്‍ പാദം തലോടുന്ന പൂക്കള്‍
...............................
നീലപ്പൂക്കളില്‍ നിന്നും
വണ്ട് മൂളിപ്പറന്നിന്നു പോയി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ