06 മേയ് 2006

കപടന്‍

നീ യിന്നലെ വെറുതെ വന്നെന്റെ ചാരത്തിരുന്നു
ഒരുപാട് സൗഹൃദം തോന്നി,
അത് മുഖത്ത് മാത്രം
ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ നിനക്കറിയാമോ
ഞാനെത്ര ചീത്തയെന്ന്
നിന്റെ നിഗൂഢ തകളില്‍ കണ്ണെറിഞ്ഞ്
നിന്റെ വടിവുകളെ നുകഞ്ഞ്
ഞാനങ്ങനെയിരുന്നു- പക്ഷെ ഒന്നും
പുറത്ത് കാണിചില്ല!
വായില്‍ ദൃഢമായ വാക്കുകള്‍
അറിയൂ ഞാന്‍ വെറും കപടന്‍