27 ഒക്‌ടോബർ 2014

ഉറുമ്പ് വരുന്നതു കണ്ടോ

ഉറുമ്പ് വരുന്നതു കണ്ടോ
വീട്ടിലെ അരിമണി മുഴുവൻ തിന്നാൻ
വരി വരിയായി പ്പോവൂ,
വീട്ടിലെ അരിയത് മുഴുവൻ പോയോ..?

16 ഒക്‌ടോബർ 2014

വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം

വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം
ഒട്ടും വില കല്‍പ്പിക്കാത്ത ജീവനം

എരിയണമേതോ കനല്‍ക്കാട്ടില്‍
നീറി നീറി....
അല്ലെങ്കില്‍ പൊളിക്കണം
തല തല്ലി തകര്‍ക്കണമക്കൂര്‍ത്ത കല്ലില്‍

അതുമല്ലെങ്കില്‍
അനദി വിദൂരമേതോ
മഴയേതും പൊഴിയാത്ത
നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം
എന്നെന്നേക്കും....

10 സെപ്റ്റംബർ 2014

തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗം

അകത്ത് നടക്കുവതെന്തോ..?

വെളുത്ത കയ്യുറയും
നനുത്ത വായ് മറയും ധരിച്ച മാലാഖമാര്‍ ഇടയ്ക്കായിരുട്ടില്‍ പതുങ്ങുന്നതുണ്ടോ..?

കനത്ത മീശവെച്ച കാവല്‍ക്കാരന്‍
തുറന്നടയ്കും വിടവിലൂടെ,
കടുത്ത തണുപ്പെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍
കനല്‍ മാരിയാകുന്നതുണ്ടോ.?

കുടവയര്‍ വച്ച്,
കഴുത്തില്‍ ധവള മാല്യം ചാര്‍ത്തിയ
മന്നന്‍ എഴുന്നള്ളുവതുണ്ടോ..?

പുറത്ത്, ചക്രവാളം ഭേദിച്ചേതോ
ഗന്ധര്‍വന്‍ ചെവിയല്‍ മൂളുന്നതെന്തോ?
''സ്വപ്നം ചിലപ്പോള്‍ ഫലിക്കു'' മെന്നോ..?